Vyhľadávanie
Kontakt

Predajna Netsoft

1. Mája 226/6
95801 Partizánske

mobil: 0903346537
tel./fax: 038/7490338
mail:
predaj@netsoft.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok
9:00 - 16:30
Obed 
12:00 - 12:45  
Sobota, Nedela 
Zatvorené


Splátkový predaj

HOME CREDIT

Vážený klient,
spoločnosť Netsoft v spolupráci s Home Creditom Slovakia, a.s. zabezpečila možnosť nákupu u nás formou splátok.

Aké sú výhody spotrebiteľského úveru

Všetko vybavíte na počkanie priamo v našej predajni. Nákup aj bez hotovostipri. Pri úvere do 995,82 EUR nepotrebujete ručiteľa. Rovnaká výška splátky po celý čas trvania úveru

Aká je dĺžka a výška úveru

Dĺžku splácania si môžete zvoliť, a to od 4 do 48 mesiacovvýška úveru sa pohybuje štandardne od 99,58 EUR do 3 319,39 EUR. Na nákup tovaru do 663,88 EUR stačia iba dva doklady. Možnosť ľubovoľnej výšky zálohy, minimálne však:10 % z predajnej ceny tovaru do 663,88 EUR 20 % z predajnej ceny tovaru nad 663,88 EUR

Detailný výpočet a variant splátok získate priamo v predajni Netsoft na ulici 1. mája, Partizánske.

Čo je potrebné na rýchle uzavrenie zmluvy

Preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom, druhý doklad totožnosti (platný vodičský preukaz, platný cestovný pas, rodný list, platný zbrojný preukaz, platná karta poistenca, platobná karta alebo karta spoločnosti Home Credit alebo karta inej splátkovej spoločnosti). Potvrdenie výšky príjmov klienta, vystavené zamestnávateľom na formulári Home Credit (dôchodca - dôchodkový výmer, živnostník - daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie) - tento doklad nepotrebujete pri úvere do 663,88 EUR

Klient, ktorý môže žiadať o poskytnutie úveru

Fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Občan SR, občan ČR, ktorý má trvalý/prechodný pobyt a adresu pre doručovanie pošty na území SR. Má stály zdroj svojich príjmov, ktorý môže doložiť. Pri úveroch nad 995,82 EUR klient musí mať ručiteľa, ktorý však nie je povinný doložiť výšku svojich príjmov. Pri úveroch nad 1 659,70 EUR klient musí mať ručiteľa, ktorý doloží výšku svojich príjmov takisto ako klient. Pri úveroch nad 2 489,54 EUR klient musí mať ručiteľa, ktorý doloží výšku svojich príjmov tak isto ako klient a nesmie byť osoba žijúca v spoločnej domácnosti s klientom. Pracovný pomer u zahraničných zamestnávateľov: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko.

Ručiteľ na úverovej zmluve musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • Fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
  • Trvalý pobyt na území SR. 
  • Stály zdroj príjmov, ktorý dokladá len pri úveroch vyšších ako 1 659,70 EUR. 
  • Preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom

QUATRO

Vážení klienti,
Netsoft prostredníctvom spoločnosti Quatro Vám prináša nákup na splátky. Teraz si môžete kúpiť náš tovar na splátky aj Vy.

Možnosti splácania

Pri nákupe tovaru na splátky máte na výber akontácie od 10% do 50% a dĺžky splácania 6, 10 a 15 mesiacov. Výška nákupu dovolenky na splátky pre nového klienta a držiteľa bielej Quatro karty je 1 830,- EUR, pri predložení potvrdenia o príjme manžela, resp. manželky až do výšky 2 660,- Eur. Výška nákupu pre držiteľov striebornej Quatro karty je 3 320,- EUR, pri predložení potvrdenia o príjme manžela, resp. manželky až do výšky 4 980 ,- EUR.

Potrebné doklady

Ak máte striebornú Quatro kartu, tak k nákupu dovolenky na splátky nepotrebujete žiadne potvrdenia. Stačí Vám strieborná Quatro karta a občiansky preukaz. Ak Quatro kartu ešte nemáte, potrebujete nasledovné doklady:

Zamestnaný občan - do 1000,- EUR stačia 2 doklady :
Občiansky preukaz a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu). Jeden z dokladov potvrdzujúcich Vaše meno a adresu (faktúra za plyn, elektrinu, vodu, telefón, mobilný telefón alebo výpis z bankového účtu + kópia), nie staršie ako 1 mesiac. Tento doklad môže byť vystavený aj na meno iného rodinného príslušníka tak, aby sa zhodovalo priezvisko a adresa. Potvrdenie zamestnávateľa o príjme, nie staršie ako 1 mesiac.

V prípade nákupu na splátky do 1 000,- EUR (s DPH) stačí, ak predložíte iba občiansky preukaz a iný doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo rodný list + kópiu alebo sobášny list + kópiu).

Živnostník - Rovnaké doklady ako zamestnaný občan, ale namiesto potvrdenia zamestnávateľa o príjme, výpis kladného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, resp. potvrdenie o podaní kladného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a živnostenský list, resp. výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac (stačia kópie, ktoré podľa originálu overí predajca).

Dôchodca - Rovnaké doklady ako zamestnaný občan, ale namiesto potvrdenia zamestnávateľa o príjme, potvrdenie o výške poberaného starobného alebo vysluhového dôchodku, nie staršie ako 1 mesiac.

V prípade individuálneho posúdenia klienta má spoločnosť právo vyžiadať si ďalšie doklady.